Bordás Ákos javaslata

Törvényeinket tisztelő magyar állampolgárként felháborodással tapasztalom, hogy a Magyar Nemzetet képviselő Országgyűlés űléstermeiben helyet kaphatnak olyan „országgyűlési képviselő”-ként mandátumot szerzett személyek, akik az Országgyűlés szelleméhez és annak hivatásához nem illő, sokszor a tettlegességig fajuló méltatlan magatartásukkal, egymást és az Országgyűlés elnökét súlyosan sértő megjegyzéseikkel már régen kivívták a jóérzésű választópolgárok felháborodását és tiltakozását. 
Javaslom, hogy az ilyenfajta viselkedést tanúsítók megkülönböztetésére az Országgyűlésnek első fokú figyelmeztetésként álljon jogában megszavazni az „országgyűlési képviseletre méltatlanná válás első fokozatának” fennálását, létrehozva ezzel azt a fenyegetést jelentő státuszt, amely a méltatlanságot előidéző magatartás folytatásaként a „képviseletre méltatlan” megjelöléshez vezet. 

Szeretetteljes áldott Karácsonyt kívánok.

Bordás Ákos

Kép: parlament.hu