Konrad Sutarski az írástudók felelősségéről

„Az alapvető biológiai tényeket is tagadó gender ideológia az Atlanti-óceánon túlról szivárog be, és rákként terjed egész Európában, nem kímélve a hagyományosan keresztény Lengyelországot és Magyarországot sem” – írja Konrad Sutarski Európa-érmes újságíró a Mit hozol, XXI. század című, a Püski által nemrég kiadott kötetében.

A lengyel, ám mintegy fél évszázada Magyarországon élő európai értelmiségi verseket és prózai írásokat gyűjtött egybe a könyvben, és egy felhívást is alkotott.

 

Ez utóbbiban a jóakaratú emberekhez szólva leírja, hogy fiatalságát „gyilkos totalitárius rendszer árnyékolta be – a kommunizmus.”

Idézi a német alapműveltségű francia külügyminisztert, Robert Schumant, aki a II. világháború után a kontinens békéjének egyik létrahozójaként jelentette ki: Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Mintha megsejtett volna valamit abból a gyilkos eltorzulásból, amelyen az úgynevezett „liberalizmus” átment. „Hogy aztán – mint Sutarski fogalmaz – a huszadik és huszonegyedik század fordulóján létrehozza a totalitárius rendszerek új, harmadik változatát, a globalizmust…”

Ez a szélsőséges rögeszme a nemzeti kultúrákat rombolja, és azokat „pusztító hatású, sekélyes áramlatokkal törekszik lecserélni.”

A veszedelmes struktúra „politikusok, tudósok és a média megvesztegetésével éri el” a társadalmak elbutítását.

A „globális pénzügyi elit” négy szintéren indít „rejtett támadást”, ezek között az első a gazdaság, majd a kultúra, majd a vallás, és újabban a migránsinvázióval való területfoglalás.

Konrad Sutarski azt reméli, hogy az írók, költők részvétele a küzdelemben megmentheti az emberiséget, mivel ők a művészi alkotás révén „semmivel sem korlátozott képzelőerővel eljutnak a lét mélységéig”, és az irodalmi nyelv „szellemi dinamitjával” képesek „megmozdítani az emberek szívét és gondolkodását”, ezáltal erőfeszítésre késztetni őket.

M. P.