Megerősítik a lengyel hadsereget

Új, a lengyel fegyveres erők megerősítését és a hadsereg létszámának növelését célzó törvénytervezetet mutatott be Jaroslaw Kaczynski kormányfőhelyettes, a kormánypárt elnöke, valamint Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter kedden.

A fegyveres erők működését átfogó módon szabályozó tervezet 14 régebbi törvényt helyettesítene, köztük olyanokat, amelyek – módosított formában  – még az 1989 előtti időszakban érvénybe lépett törvényekre vezethetők vissza.

Az új törvény a jelenlegi nemzetközi helyzetre, Lengyelország aktuális védelmi szükségleteire ad választ – mondta el a kormányfőhelyettesként a védelmi és belbiztonsági ügyeket felügyelő Kaczynski a sajtókonferencián. A NATO, valamint az Európai Unió határán is fekvő Lengyelország “komoly elrettentő erővel kell, hogy rendelkezzen, és szükség esetén (…) hosszabb ideig is önállóan kell, hogy tudjon védekezni” – indokolta meg Kaczynski az új szabályozást.
Felidézve a híres aforizmát (Si vis pacem, para bellum), kijelentette:  “aki békét akar, építsen erős fegyveres erőket”. Utalt Oroszország “birodalmi törekvéseire” és a lengyel-fehérorosz határon zajló “hibrid háborúra”.
Blaszczak miniszter közölte: a tervezet olyan mechanizmus kialakítását teszi lehetővé, amelynek révén a lengyel hadsereg a további korszerűsítést célzó új pénzforrásokhoz jut. Ezért létrehozzák a fegyveres erők támogatási alapját, amelynek forrásait a költségvetési eszközök mellett az állami kötvények, az Állami Fejlesztési Bank (BGK) által kibocsátott kötvények, valamint a jegybank nyereségéből származó befizetések képezik majd.
A hadsereg létszámnövelése érdekében bővítik a tartalékosok továbbképzési lehetőségeit, és bevezetik az önkéntes katonai alapszolgálatot. A 28 napos alapkurzus és 11 hónapos kiképzés után az önkéntesek vagy tartalékba vonulhatnak, vagy hivatásos katonaként szolgálhatnak tovább.
Ez az önkéntes szolgálat egy másik formája lesz a lengyel hadsereg struktúráiban 2016 óta már működő területvédelmi erők (WOT) mellett. A WOT legénysége jelenleg több mint 30 ezer főt számlál, tagjai számát a jövőben legalább 50 ezerre emelik. A hivatásos katonák létszámát pedig 250 ezerre fogják bővíteni – jelentette be Blaszczak. Ismertette az önkéntes és a hivatásos katonák előléptetésének és jutalmazásának új szabályait is.
Ösztöndíjprogramot jelentett be a civil főiskolákon és egyetemeken tanuló, de a hadseregben hasznosítható szakokon végző hallgatók számára. Az ilyen ösztöndíjasok 5 évig a hadsereg kötelékében dolgoznának majd, és tiszti képzésben vehetnének részt.
A törvénytervezet újonnan kiképzett kibervédelmi erők bevonására is számít a hadseregben.
Tartalmaz fegyelmi, korrupció- és nepotizmusellenes előírásokat is.
A jogszabálytervezetet a kormány, majd a parlament is megvitatja majd.

MTI

Kép: lengyel katonai sas, wikipedia