Jelenczki-film az Urániában: Trianon

Jelenczki István  Szkíta Aranyszarvas-díjas rendező NEM, NEM, SOHA I-IV. „ISTEN AZ IGAZ ÜGYET NEM HAGYJA EL”  című dokumentumfilmjének vetítése az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében 2021 október 16-án délelőtt 10 órakor kezdődik. Az alkotónak tett föl kérdéseket a Présház.

– Mester, a bemutató első része a Magyarország Archiregnum címet kapta. Noha nemes tudósok szerint egyedül a mi hazánk viselheti ezt a címet, tartalmát nagyon kevesen ismerik. Miért kell beavatni fiataljainkat?

Az arche, elsőt, szentet, ősit, a regnum királyságot, sőt még bárkát is jelent. Az archiregnum latin kifejezés, amely annyit tesz, hogy „őskirályság”, „főkirályság”, vagy „mintakirályság”. A mindenkori királyainkat „apostolkirálynak” nevezték.
A Szent Korona a király isteni eredetű hatalmának szimbóluma, kapocs az ég és a föld között. István király az országot Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Mivel Szent István felajánlásával a Szent Korona Nagyboldogasszony koronájává vált minden javaival egyetemben, ezért lett a történelmi Magyarország Mária-országa. Így lett a Szent Korona a Nagyboldogasszony uradalmának jelképe, akinek a térség uralkodói csupán hűségesküt tehettek.

Ennek következtében a Szent Korona Országában a Szent Koronának volt királya és nem a királynak koronája. Az állami szerv alapja tehát a korona volt, mint jogi személy. Viszont ez a jogi személy nem magát a királyt jelentette, hanem egy behatárolt területet és az ott élő közösséget. A király volt a legfelsőbb méltóság, ám őt, ha zsarnok volt, köteles volt a nép elmozdítani pozíciójából a történeti alkotmány szerint.  Magyarország a világ egyetlen országa, melyet „archiregnum”-nak neveztek a világ többi országai és uralkodói. A Szent Korona országa, Regnum Marianum Mária királysága, Mária országa, Hazánk királynéja, örökkön örökké, ameddig világ a világ. Ez a tudás építheti, adhatja vissza a történelmi önazonosságát mindenkinek, aki a Kárpát-Hazában él, és a magyar nyelvet beszéli. 

– 2021 október 17-én délelőtt 10 órakor jut vetítésre a III. rész: Folyamatos Trianon címmel. Elcsatolt magyarjaink ellen mind a mai napig jogi terrort gyakorolnak az utódállamok. Brüsszel azonban a beözönlőket védi. Mit tehet e kettős mérce ellen egy filmtetralógia?

– Filmem abban segíthet mindazoknak, akik megnézik, hogy visszavezeti őket az igaz és hiteles magyar történelemhez, az őstörténelmünktől a mai napjainkig.  A filmem alap üzenete, hogy a Trianon gyalázatát először mindenkinek magában kell helyre hozni, először mindenki a saját lelkében és tudásával döntse le TRIANONT. Meggyőződésem, ha egyre többen vissza tudják venni azt a lelkületet, amit jelent a

„Hiszek egy Istenben, Hiszek egy Hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában!

Ámen”

akkor egyre erősebben szembe tudunk szállni az itthoni és külföldi, brüsszeli kettős mércével. Ez a lelki magatartás adhat hitet és erőt, a mindenkori nemzeti kormánynak, hogy a  magyar érdeket képviselje és valósítsa meg. 

– Magyar Feltámadás – ezt a címet viseli a negyedik rész. A benne rejlő optimizmust mennyire támasztja alá az Ön négyrészes filmalkotásának eddigi sorsa?

– Kettős a tapasztalatom. Az egyik az, hogy a hatalomban ülő döntéshozó percemberek, félelemből, vagy gyávaságból, vagy félreértett megfelelni vágyásból, rossz döntést, döntéseket hoztak. A Magyar Közszolgálati Televízió letiltotta a filmem bemutatását a gyalázat 100-dik évfordulóján, megpróbálja elhallgatni, és ellehetetleníteni. A másik tény, hogy a filmet egyre több helyre hívják, és a vetítések után nagyon fontos beszélgetések jönnek létre. Az, amit az Isten megteremtett és megadott a Magyarság számára, a Kárpát-Hazát, az most is egységes földrajzilag, a lelkünkben kell vissza venni. Úgy élni és cselekedni, hogy az ideiglenesen elcsatolt, szervesen hozzánk tartozó részeink a történelmi valóságban is visszatérjenek. A történelmi idő nem azonos az emberi léptékű idővel. Én hiszem, hogy így lesz.