Seregszemle irodalmunk jelene fölött

Szentmártoni János azt írja egy helyütt, hogy esszéiben, tárcáiban, beszédeiben, vitacikkeiben, könyvelemzéseiben, interjúkra adott válaszaiban is egyfajta önportrét rajzol, miközben seregszemlét tart közelmúltunk és jelenünk irodalma fölött. Az idei könyvhétre jelent meg A katarzis nyomában című kötete, amely 22 év főleg irodalomközéleti írásaiból és előadásaiból ad válogatást. A József Attila- és Magyaroraszág Babérkoszorúja díjas költőnek tett föl kérdéseket a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

– Ennek a szerteágazó műfajú kötetnek az összeállításakor Önnek újra rá kellett döbbennie, hogy “mindvégig ugyanazt kereste: az ember szellemi-lelki megtisztulását”. Mennyire sikerült megtalálnia?

– Nehéz kérdés, de a válasz talán nem az. Úgy érzem, mindnyájan ezt keressük egy életen át, és szerencsés, aki olykor átélheti. Alkotás közben a művész egyértelműen e felé törekszik. De az évek során, melyek alatt számos irodalomszervezői feladatot vállaltam, rádöbbentem arra, hogy a közösségépítés is egyfajta alkotás, ha az ember hisz a küldetésében.

S így már nem csupán a maga, hanem pályatársai megtisztulásáért is dolgozik.

A teljes interjú.

Kép: Vermes Tibor felvétele

CV

Szentmártoni János (Budapest, 1975) Gérecz Attila- (1995), József Attila- (2007) és Magyarország Babérkoszorúja díjas (2020) költő. Az ELTE BTK magyar szakán szerzett bölcsészdiplomát 2004-ben. 1989-1996 között a Stádium Fiatal Írók Körének alapító tagja. 2000-től tíz éven át a Magyar Napló versrovatának és könyvkiadójának felelős szerkesztője. 2010-től 2019-ig (három cikluson keresztül) a Magyar Írószövetség elnöke. 2012-től a Magyar Művészeti Akadémia levelező, 2017-től rendes tagja. 2012-től 2020-ig a Tokaji Írótábor Egyesület elnöke. 2016-tól a Magyar Napló Kiadó egyik ügyvezetője. 2018 júliusától az Előretolt Helyőrség Kárpát-medencei lapcsalád főszerkesztője. 2020-tól a Petőfi Kulturális Ügynökség Kárpát-medencei Programigazgatóságát vezeti.  Eddig 12 könyve látott napvilágot. Verseit fordították angol, bolgár, finn, francia, horvát, lengyel, német, román, orosz, spanyol nyelvre. Legutóbbi kötete: A katarzis nyomában (válogatott írások, beszédek és interjúk, Magyar Napló Kiadó, 2021). Honlapcíme: szentmartonijanos.hu