Történelmi kockázat

A trianoni tragédia után két évtizeddel hazánk gazdasági szempontból egy szinten volt a tőlünk területet elrabló Ausztriával. Ma három évtizeddel vagyunk túl a rendszerváltoztatáson, ám a sok szempontból hasonló állam gazdasági tekintetben továbbra is vezet előttünk. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Présház.

– Ügyvéd úr, minthogy 2006-ban, 2007-ben, a gyurcsányi dilettantizmus éveiben a Felvidék – és térségünk több más állama – 17-18 százalékos GDP-növekedést ért el, Magyarország azonban csak a hibahatárnak beillő 1 százalékos növekedéssel kullogott, az akkori gazdaságpolitikai katasztrófa mind a mai napig sújtja hazánkat. Ki és mit tehet azért, hogy a választásra készülő magyar társadalomban ez is tudatosuljon?

– A mai fiatalok döntő többsége már nem olvas újságot, nem hallgat rádiót, nem néz tévét, hanem minden információt, szórakoztató tartalmat az internetről szerez be. Az okos telefonján „kommunikál”, tájékozódik a világ dolgairól, hallgat zenét, néz filmeket is. Az internetről ömlik mindenféle hír, sok-sok hamis hír, a félretájékoztatás, a szenny. És persze  – egyelőre – még valós, hasznos információk is.

De napjainkra már elhatalmasodott a tech-óriások szemérmetlen cenzúrázása, amellyel meggátolják a globalista világelitnek nem tetsző tartalmak megismerését. Már odáig merészkedtek, hogy a hivatalban lévő USA elnököt is le tudták tiltani az internetről. Mire számíthatunk akkor mi?!

– 1990 és 2010 között volt az Országgyűlésben egy olyan garnitúra, amelynek tagjai kis házzal és nagy párttal kezdték, majd nagy házzal és kis párttal fejezték be politikusi tevékenységüket. A miattuk elszenvedett brutális nemzeti vagyonvesztés mind a mai napig sújtja az országot. Ezek a figurák ma szó szerint „páholyból” nézik a fejleményeket, és bekiabálásokkal keltenek zavart. Hogyan lehet a mai fiatalokat, akik az országkirablásról semmit nem tudnak, figyelmeztetni a politikai cukros bácsik okozta mostani veszélyre?

– Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a velejéig romlott európai uniós brüsszeli bürokrata elit és a velük karba öltött USA Birodalom globalista, Wall Street-i urai el akarják tiporni az európai nemzetállamokat, köztük a legnagyobb ellenállást tanúsító közép-európaiakat, élükön Magyarországgal.

Vagyis a magyar fiatal választók felvilágosítása a magyar történelem és a mai valóságról a ’22-es parlamenti választáson akár kétharmados választási sikert is jelenthetne a magyar nemzeti oldalnak, ez nem tántorítaná el a nyugati világ jelenlegi urait az európai  nemzetállamok, közte Magyarország, eltiprásának, gyarmati sorba taszításának szándékától. Mint ahogyan a már 11 éve kétharmados parlamenti többséggel kormányzás ténye sem hatja meg a gyilkos szándékú gazembereket.

– Magyarország ma innovatív gazdasággal, a Covid-bénultságból energikusan kitörő GDP-növekedéssel, különleges gazdasági programokkal rendelkezik. Az atlanti tőzsdejövedelmekből felbérelt hungarofób politikai garnitúrák ezt is le akarják rombolni – felbérlőik parancsára – egy általuk remélt politikai változtatással. Hogyan lehet széles társadalmi körben érzékeltetni a drámai kockázatot?

– A mai kiélezett világhelyzet nem magyar probléma, de az is. Nemzetközi összefogás szükséges, de mielőbb, amíg nem késő. A józanész és az emberi méltóság győzelmét az emberi aljasággal párosult elmebaj felett csak a normalitás erőinek összefogása hozhatja meg. Jelen állás szerint nem áll jól a szénánk. Nyugat-Európában több régi, hagyományos bástya már elesett, de még él a remény. A sötétség nagy teret nyert. A jakobinus-bolsevik-kommunista-liberális-zöld vonal nyerésre áll, de az emberi természettel ellentétes az elnyomás elviselése, és „a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol”. Formálódik egyfajta nemzeti ellenállás egyes nyugat-európai országokban, alakulgat valamiféle nemzetközi összefogás a nemzeti szuverenitásban gondolkodó társadalmi erők között, de  ezek még csupán némi reményt keltő próbálkozások azzal az iszonyatos erővel szemben, ami a nemzetállamok eltiprását tűzte ki célul, és a „világkormány” alakítását akarja mielőbb dűlőre vinni.

Az emberiség történetének ismerete arra tanít, hogy a józan ész normalitása fog felülkerekedni a gonoszsággal párosult elmebaj felett, de nem tudom, hogy ezt a győzelmet személy szerint megérem-e.

Molnár Pál