Megjelent a Magyarország-tagadás

„Egy olyan népet, mint a magyar, amely mögött egy ezredéves nemzeti és tradicionális fejlődés áll, amely a középkorban hősiesen védte Európát a töröktől, és amelynek már 1222-ben, mindössze hét évvel a miénk után megszületett a maga Magna Cartája, az Aranybulla, nem lehet úgy kezelni, mint egy újonnan létrejött balkáni államot a maga kialakulóban lévő intézményeivel és tapasztalatlan politikusaival” – írta Lord Rothermere 1927. június 21-én a Daily Mailben. Bánó Attila újságírót, történelmi könyvek szerzőjét kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője.

Egy extrém gondolkodású zenész, akinek érdekes a zenei diplomája, történészként lépett a nyilvánosság elé, és bejelentette, hogy Magyarország nem 1100 éves, hanem csak 100 éves. Levonhatjuk-e a következtetést, hogy Oroszország csak 30 éves, Németország csak 31 éves, Örményország pedig, ahol a világon elsőként, 301-ben lett államvallás a kereszténység, nem több, mint 30 éves?

− Igen, ez a következtetés levonható lenne azok után, hogy a Kossuth-díjas karmester nemrég azzal a kijelentéssel provokálta a jobb érzésű magyar honpolgárokat, miszerint a Trianon előtti Magyarország nem volt magyar ország. A karmester úr egy osztrák lapnak nyilatkozott, és okfejtése abból táplálkozik, hogy a történelmi Magyarország, vagyis a Magyar Királyság egy soknemzetiségű ország volt, ennél fogva becsapjuk magunkat, ha azt gondoljuk, hogy az a mi hazánk volt.

Mi, akik valamelyest ismerjük, szeretjük és tiszteljük hazánk történelmét, minden esetben megütközünk egyes balliberális hangadók magyarellenes megnyilvánulásain. Mert magyarellenesnek kell tartanunk az olyan véleményt, amely megkérdőjelezi a történelmi Magyarország magyar mivoltát, a magukat magyarnak valló emberek hazájukhoz való jogos kötődését. A karnagy nyilatkozata nagyon emlékeztet a felvidéki Hadtörténeti Intézet igazgatójának 2013 májusában elhangzott vélekedésére.

A teljes interjú:

Kép: parlament.hu