Az Európa Tanács magyar elnöksége

A Magyar Nemzeti Bank az Európa Tanács magyar elnöksége tiszteletére 2000 Ft
névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a mai napon. A 2021 májusa és novembere közti időszakban hazánk másodjára tölti be az elnöki tisztséget az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelmét képviselő
nemzetközi szervezet élén. Az emlékérmét Bitó Balázs iparművész tervezte.
A strasbourgi székhelyű Európa Tanács 1949. május 5-én alakult, jelenleg 47 tagja van. A regionális nemzetközi szervezet az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság szószólója.

Magyarország 1990. november 6-án – huszonnegyedik tagként -, a keleti blokk országai közül elsőként csatlakozott a szervezethez. 2021-ben immáron
második alkalommal látja el hazánk az Európa Tanács elnökségi feladatait. A szervezet kormányközi együttműködési fórumaként szolgáló Miniszteri Bizottság soros elnökségét hazánk 2021 májusa és novembere között tölti be.
A féléves magyar elnökség kitűzött prioritásai a nemzeti kisebbségek hatékony védelme, a jövő generáció, a vallásközi párbeszéd és a környezetügy támogatása, valamint felkészülés a jövő kihívásaira.
Az MNB „Európa Tanács magyar elnöksége, 2021” megnevezéssel 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki.
A jegybank az emlékérmék figyelemfelkeltő, ismeretterjesztő szerepét kihasználva, egyrészt az Európa Tanács hazai ismertségének növeléséhez, másrészt Magyarország imázsának formálásához kíván hozzájárulni. Az emlékérmék
mindennapi fizetési forgalomban való használata kerülendő. A rajtuk szereplő névérték ezen érmék gyűjtői értékének
megőrzését szolgálja.

Az emlékérme Európa egységét és a páneurópai szellemiséget hivatott jelképezni, ezért az előlapon finoman barázdált
körgyűrűvel határolt középmezőben egy földgömb Európa-központú részletének ábrázolása látható a világűrből nézve.
A központi motívum felett, a bal oldalon található a tervező, Bitó Balázs iparművész mesterjegye, jobb oldalon, két
vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható, melyek részben átnyúlnak a körvonalon. A
finoman barázdált körgyűrűn, köriratban, bal oldalon a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „BP.” verdejel, a verdejeltől
kissé jobbra a „2021” verési évszám olvasható.

Az emlékérme hátlapján, ugyancsak finoman barázdált körgyűrűvel határolt középmezőben az Európa Tanács magyar
elnöksége hivatalos logójának ábrázolása látható, melyen a nemzeti lobogó színeit heraldikai sráfozás jelöli. A
körgyűrűn köriratban, fent az „AZ EURÓPA TANÁCS MAGYAR ELNÖKSÉGE”, lent a „2021. MÁJUS – NOVEMBER” felirat
olvasható.

A színesfém emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 16 gramm, átmérője 34 mm, széle finomrecés, a recéken a „HUNGARIAN PRESIDENCY ● COUNCIL OF EUROPE ● PRÉSIDENCE HONGROISE ● CONSEIL DE L’EUROPE •” szélfelirattal, amely angol és francia nyelven – az Európa Tanács két hivatalos nyelvén – ismétli meg a hátoldalon olvasható „AZ EURÓPA TANÁCS MAGYAR ELNÖKSÉGE” feliratot. Az emlékérme korlátozott példányszámban jelenik meg, összesen 7 000 darab készíthető különleges, proof-like kivitelben.
Az emlékpénzek értékközvetítő és ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében, az „Európa Tanács magyar elnöksége, 2021” emlékérme a rendelkezésre álló készlet függvényében 2021. május 18-tól a kibocsátást követő egy évig névértéken vásárolható meg a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.), illetve a webáruházában (https://www.penzvero.hu/).