Liberális erkölcs alacsony nívón

Az európai balliberális horda a nyílt társadalom utópiáját kergeti, a keresztény alapokat megtagadta, Istent száműzte Európából – írja cikkében dr. Petrin László publicista. Őt kérdezte a Gondola képviseletében a Présház főszerkesztője.

– Petrin úr, a horda bizonyos szempontból értékes szervezet volt. Rendelkezett egy vezetővel, aki felelős volt a horda összes tagjáért. A hordában volt egy hierarchia, amelyet minden tag többnyire tiszteletben tartott. A horda erkölcsileg számos tekintetben volt magasabban, mint a mai extrémisták. Miből gondolja, hogy helyénvaló a szóhasználat?

– Valóban, a korabeli hordák közösségszervező, valamint közösségfenntartó ereje elvitathatatlan, és erkölcsi normáik is hozzájárultak sikereikhez. Azóta azonban eltelt néhány ezer esztendő, és az Arany Horda ideje is lejárt közel nyolcszáz évvel ezelőtt. Pozitívumaik megemlítése ellenére figyelembe kell vennünk, hogy esetükben nem beszélhetünk sem demokráciáról, sem a jog uralmáról, és erkölcsi szabályaik messze nem összemérhetők a valódi, Biblia szerinti keresztény tanítással.

Ráadásul a hordák kifelé, vagyis harmadik fél felé megnyilvánuló magatartása már nem hordozta a belső erkölcsi szabályaik pozitívumait. Ezért írtam azt a publikációmban, hogy a keresztény hit vezette ki Európát a barbárságból. Európa akkor született meg, amikor nemzetei találkoztak a kereszténységgel. Na hát, a mai „európai balliberálisok” pedig erkölcsiségben leragadtak Európa kereszténység előtti időszakának morális nívóján, a barbárság szintjén, a hordák erőszakkultuszának gondolatvilágában.

– Mint írja: az eddigi, a kereszténységgel szembeni főként intellektuális szembenállás egyre erőszakosabb cselekményekbe csap át. A domesztikálatlan indulatkeltést Ön miért véli intellektuálisnak?

A teljes interjú: