Szent magyar nők napja

A Magyar Katolikus Egyház számos titokzatos hősiességű nő alakját magasította föl az eltelt évezredben. Árpád-házi Szent Margit soha nem esett ki nemzetünk emlékezetéből, ragyogása ma is hatással van fiataljainkra. Prokopp Mária professor emerita művészettörténészt kérdezte a Gondola képviseletében Molnár Pál, a Présház főszerkesztője. 

–  Professzor asszony, Ön nemrég fejezte be tanulmányát, melyet a Szent Margit Gimnázium kérésére Árpád-házi szent Margit ikonográfiájáról írt. A mai magyar gimnazisták érdeklődését miért csigázza fel a Nyulak szigetén élt Árpád-házi lány?

– Nagy öröm látni és hallani, a média érékes csatornáin, hogy milyen nagyszerű fiataljaink IS vannak!!! Minden látszat ellenére, vannak komoly közösségek a fiatalok között, akik a szellemi, lelki értékek iránt érdeklődnek, sőt valóságos apostolai az igaz értékeknek az irodalomban, képzőművészetben, zenében, és az ÉLET céljáról való felfogásban…

A Margit-szigeti romok közelében felállított Szent Margit szobor az elmúlt két év alatt, egyre több embert késztetett mélyebb elgondolásra! megállásra! A szobor felépítése, pompás! Margit labirintuson áll. A labirintus ma már nem mond sokat a legtöbb embernek., de elgondolkoztat! Érdekes! Magára hívja a figyelmet! Nem kell okvetlenül a krétai híres knosszoszi palotának a labirintusát ismerni, elég talán annyit tudni, hogy Tézeusz  az Ariadnétól kapott fonal gombolyításával tudott kijönni a labirintusból, miután legyőzte Minotauruszt! Tehát az ÉLET nem útvesztőkből áll, hanem van az életvezetésnek több ezer éves útmutatója, Mózes két kőtáblája, amely biztos vezérfonal a Boldogsághoz. Árpádházi Szent Margit ezt a két kőtáblának az utasításai szerint élt, és minden más  vélemény  ellenére, Ő BOLDOG volt!

S erről szólnak az Ő művészi ábrázolásai 750 év óta folyamatosan…

– Mi a különleges érték Szent Margit ikonográfiájában?

– Margitot domonkos szerzetesi öltözetben ábrázolják, ami arra utal, hogy ő önként elfogadta szülei fogadalmát, és örömét lelte abban, hogy a Világmindenség Teremtőjének és Urának a jegyese lehet!  Jobbjában  a liliomot, a tisztaság szimbólumát, és baljában a feszületet tartja avagy a Rózsafózért, avagy könyvet, az Élet könyvét, a Bibliát. Köpenyét fénylő arany csillagok ékesítik, és feje felett is gyakran lángnyelv látható, amely a szívében égő isteniránti nagy szeretet jelképe, amely teljesen betöltötte ÖRÖMMEL a szívét… A királyi korona gyakran a lábánál van, arról lemondott úgy, hogy helyette örök fénylő, arany koronát kapott, amely olykor a szerzetesi fátyol felett tündököl! A különleges érték, amelyet csak a legnagyobb művészek tudnak igazán megjeleníteni, az, hogy a teljes önátadás a szellemi, lelki értékeknek igazi, örök boldogsággal tölti be az embert! Az ábrázolások láttán ezen is elgondolkozhat minden ember! Minél magasabb rendű az a szellemi érték, amire ráteszed valaki az életét, annál nagyobb, igazabb, teljesebb az ÖRÖME! A Magyar Nemzeti Múzeum is készít nagyszabású kiállítást az idei évben a 750 évvel ezelőtt 28 évesen meghalt magyar királylányról és a 750 éves tiszteletéről. Hihetetlen elgondolni a mai rohanó világunkban, hogy elődeinket 750 éven át nem hagyta nyugodni, hogy nem tud megtörténni ennek a fiatal hős lánynak a legnagyobb erkölcsi elismertetése, a szentté nyilvánítása! Én a Szent Margit képzőművészeti ábrázolásainak ikonográfiájáról szóló tanulmányomat az éppen 100. éves fennállását ünneplő Szent Margit gimnázium tanárai és diákjai számára írtam, a tanulmánykötetük számára. Áttekintettem 750 év  hazánkban és külföldön fennmaradt ábrázolásait és ezekből választottam ki a mintegy 50 bemutatott alkotást.

– Tarlós István főpolgármester írt ki a pályázatot a margitszigeti romok közelében felállítandó szoborra 2017-ben. 39 pályázat érkezett be, ebből az első helyezést egy gyöngyösi születésű szobrászművésznő nyerte el, s a mestermű a Margitszigeten állíttatott fel. Az alkotó a gyöngyösi templomokban keresett fiatal arcot a szoborhoz. Mennyire szól a mai fiatalokhoz az alkotás?

– Bakos Ildikó gyöngyösi szobrászművész a szobor modelljét a gyöngyösi lányok közül választotta! Bronzba öntve ez a szobor az átszellemült lelkes fiatal teljes ÖNÁTADÁSÁT jeleníti meg. S ettől lesz olyan eszményiem szép a szobor  és magával ragadó! Az elmúlt két év tapasztalata alapján, egyértelmű, hogy megérinti a mai fiatalokat is ezek az örök értékek!

A második helyezést elért Szent Margit Emékmű, Borza Teréz Ferenczy Noémi-díjas művésznő remekműve Győrben, a Püspök-kertben kapott helyet: Veress András püspök meghívására. Ez a szíves fogadtatás mennyire érzékelteti, hogy Szent Margit alakja ma is eleven?

– A győri Püspök kert csodálatos parkjában felállíott Szent Margit emlékmű címe, Szent Margit fohásza Magyarországért. Talapzata az ezer éves Magyar királyság. Innen száll fel a magyar Égre 780 éve, 1242 januárjában egy fénylő gyöngyszem – ezt jelenti Margit neve – egy éneklő pacsirta, amely a három fénylő gótikus ív, amely a kolostort jelképezi, amelyet áthat a napfény, az örök értékek öröme! Itt áll Margit  Istenhez emelve a szívét és a lelkét. Az emlékmű  fénylő, fehérségének a sugárzása a Tisztaság, a Jóság, a Szeretet apoteózisa!

– Szent Margit alakja Mindszenty bíboros veszprémi püspöki és esztergomi érseki címerében egyaránt fontos szerepet töltött be! Miért különleges egyezés, hogy a bíboros érsek elleni bírósági ítélethirdetésnek épp a mai napon van a 72. évfordulója!

Mindszenty József bíboros a XX. századi Magyarország legnagyobb hőse, példaképe! Margit életáldozata számára is példa volt, ezt jelzi a címerében szereplő Szent Margit-ábrázolás, és a jelmondata: Sacra Pannonia! Szent Magyarország! Ez a nemzet boldogulásának egyetlen biztos útja!

Az Ő erejének a forrása – Margithoz hasonlóan – Krisztus keresztje volt!